Alt hvad du skal vide om metakognitiv terapi i København

Vi kan alle have brug for at se vores liv efter i sømmene, eller vi kan have brug for en at tale med. Mange rammes af angst, bekymring, stress eller depression – og meget ofte skyldes det, at vi ikke kan være i fred for vores tanker. Vi overtænker og prøver at tænke os ud af problemerne. Desværre viser det sig, at netop overtænkning ofte er med til at forværre tilstanden, og her kan den nyere terapiform metakognitiv terapi være et godt redskab til at lade tankerne være. 

Du kan blive klogere på metakognitiv terapi og teknikkerne hos meta kognitiv terapi København

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en nyere terapeutisk retning, der er udviklet af professor Adrian Wells. Metoden er meget brugt i England og bygger på solid forskning. Og metoden har vist sig meget effektiv, idet de fleste efter et terapiforløb oplever, at de får det bedre.

Grundstenen i den terapeutiske metode, der bruges i metakognitiv terapi er, at de fleste psykiske lidelser udspringer af ting som:

  • Bekymringer og spekulationer
  • Overtænkning og grublerier
  • En evig monitorering af tænkte trusler
  • Mislykket copingadfærd

Lad tankerne være 

Hos metakognitiv terapi København lærer du, hvordan du kan lade dine tanker være. Og du lærer, at når du ikke følger de tanker, der trigger en følelse af uro, angst eller stress, så forsvinder de ubehagelige følelser, stille og roligt.

Modsat i andre terapiretninger er målet hos metakognitiv terapi København ikke, at du skal arbejde med indholdet af de negative tanker og bekymringer. I stedet ligger fokus på først at opdage, hvordan de negative tanker og bekymringer påvirker dig – og dernæst på at opdage, hvordan du kan håndtere dem, så de ikke påvirker dig i nær samme grad.

Mange af os har en fornemmelse af, at vi ikke har nogen form for kontrol over vores tanker. Vi siger, at vi er i tankernes vold, bliver overmandet og andre lignende ting. Men i et forløb med metakognitiv terapi København genopdager du, at du faktisk har fuld kontrol over dine egne tanker, og at du kan flytte opmærksomheden væk fra tankerne, når du ønsker det.

Samtidig med dette ses der i terapiforløbet på, hvilke antagelser og overbevisninger, der ligger til grund for, at du har udviklet og opretholdt tankemønstre, overvågning af følelser og adfærd, som i virkeligheden har gjort din lidelse værre.

Genfind følelsen af normalitet

Professor Adrian Wells, der opfandt den metoden, mener, at det menneskelige sind er i stand til så at sige reparere sig selv, hvis bare vi giver sindet ro til at gøre det. Derfor bruges der i metakognitiv terapi heller ikke meditation, åndedrætsøvelser eller andet i et forsøg på at berolige krop og hjerne, da det kan give en kunstig fornemmelse af ro og tryghed. I stedet fokuseres der på at holde fast i hverdagen og dens mange forskellige gøremål for hele tiden at holde fast i en fornemmelse af normalitet. Og du vil med tiden opdage, at du faktisk kan fungere fint i din hverdag.